2. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU

Základní informace

 • Místo konání: Slezská univerzita Opava, Na Rybníčku 1, Opava, Aula rektorátu
 • Termín konání: 11. dubna 2013

Informace pro autory příspěvků:

Přihláška:

Přihlášku je možné podat pouze prostřednictvím elektronického formuláře.

Termíny:

 • Zaslání příspěvku: 4. 2. 2013
 • Zaslání přihlášky: 28. 2. 2013
 • Úhrada poplatku: 28. 2. 2013

Poplatky:

 • Kč 1.500,-- včetně DPH (zahrnuje účast na konferenci, tisk konferenčních materiálů, publikaci v recenzovaném sborníku, režijní náklady, občerstvení, oběd, raut)
 • Kč 500,-- včetně DPH (zahrnuje publikaci v recenzovaném sborníku bez účasti na konferenci)

Pro tuzemské platby

 • Bankovní účet číslo: 8010-0309706853/0300
 • Variabilní symbol platby: 6210 (do poznámky uveďte jméno a příjmení)

Pro zahraniční platby:

 • Adresa banky: ČSOB, RCB Ostrava, Hollarova 5, 702 00 Ostrava
 • IBAN 2012: CZ19 0300 0080 1018 0970 8833
 • BIC: CEKOCZPP
 • Variabilní symbol platby: 6210 (do poznámky uveďte jméno a příjmení)

V případě neúčasti se poplatek nevrací.

 

Kontaktní osoba: Irena Wernerová, Tel: 00420 553 684 126, Email: irena.wernerova(ZAV)fpf.slu.cz |
Adresa:Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava
|
Ústav lázeňství gastronomie a turismu, FPF SU v Opavě | OPF SU v Karviné ve spolupráci se SŠHS a VOŠ, Opava