2. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU

Ubytování

Ubytování si zajišťují účastníci konference sami.

 

Kontaktní osoba: Irena Wernerová, Tel: 00420 553 684 126, Email: irena.wernerova(ZAV)fpf.slu.cz |
Adresa:Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava
|
Ústav lázeňství gastronomie a turismu, FPF SU v Opavě | OPF SU v Karviné ve spolupráci se SŠHS a VOŠ, Opava