2. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU

Programový výbor konference:

 • prof. Ing. Marian Gúčik, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
 • Dr. Jan Hejma Česká asociace wellness
 • Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • doc. Ing. Václav Lednický, CSc. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Ing. Eva Vavrečková, Ph.D. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Organizační výbor:

 • Mgr. Alexandr Burda
 • Ing. Petr Janík
 • Ing. Pavlína Sonnková
 • Ing. Jana Stuchlíková
 • Irena Wernerová
 

Kontaktní osoba: Irena Wernerová, Tel: 00420 553 684 126, Email: irena.wernerova(ZAV)fpf.slu.cz |
Adresa:Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava
|
Ústav lázeňství gastronomie a turismu, FPF SU v Opavě | OPF SU v Karviné ve spolupráci se SŠHS a VOŠ, Opava