2. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU

Program konference

  • 08:00 – 09:00 prezence účastníků
  • 09:00 – 11:30 zahájení konference, plenární zasedání
  • 11:30 – 12:00 přesun do Gastronomického centra (areál SU, Hradecká 17)
  • 12:00 – 13:00 oběd
  • 13:00 – 16:00 jednání v sekcích, závěry konference
  • 16:00 – 17:30 doprovodný program - komentovaná prohlídka kostela sv. Václava a dominikánského kláštera
  • 18:00 – 21:00 neformální společenský večer, raut
  • Jednací jazyky konference: český, slovenský, polský, anglický


 

Kontaktní osoba: Irena Wernerová, Tel: 00420 553 684 126, Email: irena.wernerova(ZAV)fpf.slu.cz |
Adresa:Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava
|
Ústav lázeňství gastronomie a turismu, FPF SU v Opavě | OPF SU v Karviné ve spolupráci se SŠHS a VOŠ, Opava