2. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU

Informace o aktuálním ročníku konference, včetně registrace zde: http://konferencehot.slu.cz.

Úvodní informace

 • Místo konání: Slezská univerzita Opava, Na Rybníčku 1, Opava, Aula rektorátu
 • Termín konání: 11. dubna 2013

Cíl konference:

Prezentace nových poznatků v oboru, výměna vzájemných zkušeností účastníků konference, navázání osobních kontaktů s cílem další spolupráce vzdělávacích institucí a odborně-profesní sféry.

Témata:

 • perspektivy rozvoje podnikání v lázeňství, gastronomii a turismu
 • význam wellness pro provoz lázní/hotelů
 • kulinářský cestovní ruch
 • kvalita služeb v oblasti cestovního ruchu
 • odborné vzdělávání v oboru

Přednášky z řad tuzemských a zahraničních odborníků přislíbili:

 • MUDr. Eduard Bláha – prezident Svazu léčebných lázní ČR; generální ředitel Lázní Luhačovice,a.s.
 • Prof. Ing. Marian Gúčik, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
 • Dr. Jan Hejma – prezident České asociace wellness; Diagnostické a fyzioterapeutické centrum Praha
 • Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. –Vysoká škola hotelová v Praze
 • Petr Krč – místopředseda Asociace CK ČR; obchodní a produkční ředitel CK Atis
 • RNDr. Kamila Krečmerová, MBA, ředitelka Moravskoslezského klastru cestovního ruchu
 • Doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD. –Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko
 • Mgr. Inž. Ewa Saks – Institut gospodarski turystycznej i geografii, Bydgost, Polsko
 • Michael Seifert – ředitel hotelu Mamaison Business & Conference Hotel Imperial Ostrava; Hoteliér roku 2012 v kategorii řetězcových hotelů
 • Ing. Kamil Schaumann, Sdružení SD Resort
 

Kontaktní osoba: Irena Wernerová, Tel: 00420 553 684 126, Email: irena.wernerova(ZAV)fpf.slu.cz |
Adresa:Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava
|
Ústav lázeňství gastronomie a turismu, FPF SU v Opavě | OPF SU v Karviné ve spolupráci se SŠHS a VOŠ, Opava